Jasličky u babičky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Personál

O nás
 

Personál

V našom zariadení sa o deti stará dvojčlenný personál. Garantom edukačného procesu je Ing. Mgr. Zuzana Prosnanová, PhD. (rod. Jakubíková).

Je to matka a vysokoškolsky vzdelaná pedagogička – je absolventkou študijného odboru Predškolská pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.
Svoje praktické a teoretické vedomosti zhrnula v publikácii
Jakubíková, Kostrub: Vybrané didaktické modely materskej školy uplatňované v súčasnej didaktickej praxi, ktorá sa používa ako študijný materiál v predškolských zariadeniach na Slovensku. Jej hlboké presvedčenie o dôležitosti prvých šiestich rokov v živote človeka bolo motiváciou pri jeho písaní.


Pedagogickú prax absolvovala:

– v materských školách, kde zbierala a prakticky overovala pedagogicko-didaktické koncepcie zhrnuté v spomínanej publikácii;
– ako učiteľka ZŠ, kde po návrate zo študijného pobytu v USA vyučovala anglický jazyk a športovú prípravu;
– ako pedagogický zamestnanec na FCHPT STU, ktorú taktiež absolvovala;
– ako trénerka žiackeho basketbalového tímu.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky