Jasličky u babičky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Filozofia

O nás
 

Filozofia

Jasličky u babičky
sú detské súkromné zariadenie rodinného typu s celoročnou prevádzkou. Nachádzame sa v dome so záhradou v mestskej časti Rača. Poskytujeme starostlivosť pre deti vo veku od 1 do 3 rokov v max. počte 8 detí. Malý kolektív detí umožňuje, aby bolo o Vaše dieťa naozaj postarané - ako u babičky.

Dieťa vnímame ako aktívny subjekt, ktorý sa uplatňuje v interakcii s vrstovníkmi a dospelými, komunikuje s nimi, s prostredím a celým okolitým svetom. Pri práci s deťmi kladieme hlavný dôraz na prirodzenosť, spoľahlivé a vyvážené naplňovanie potrieb a na vytváranie mnohostranných príležitostí k získavaniu skúseností vo všetkých oblastiach osobnostného rozvoja – sociálneho, intelektuálneho, fyzického a emocionálneho. Rešpektujeme hodnotu osobne prežívanej skúsenosti a poznanie dieťaťa, jeho individualitu i hranice jeho možností.
Inšpiráciou v práci s deťmi je nám i metóda Márie Montessori.

Našim cieľom je
a zvýšiť samostatnosť dieťaťa – sebaobslužné zručnosti, hygienické a stravovacie návyky;
a uľahčiť dieťaťu adaptáciu na nové prostredie (materská škola, základná škola);
a napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi;
a podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou a vytvorenie podmienok k samostanému učeniu sa;
a harmonické rozvíjanie osobnosti dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky