Jasličky u babičky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Aktivity

Informácie
 

Aktivity

V našich jasličkách rozvíjame kompetencie dieťaťa pomocou edukačných  aktivít vo viacerých oblastiach. Obsah i metódy sú prispôsobené veku a schopnostiam detí. Oblasti edukačných aktivít sú:


Anglický jazyk
popr. francúzsky jazyk - počúvanie pesničiek, básničiek spojené s pohybovou aktivitou a hrou. Cieľom je vytvoriť si kladný vzťah k cudziemu jazyku a získanie istej slovnej zásoby.
Malý vedec - zameriavame sa na rozvoj logického myslenia a získavania vedomostí v oblasti matematiky, chémie,
biológie, geografie, fyziky. Tu využívame montessori pedagogiku.
Malý záhradkár - priľahlá úžitková záhrada nám umožňuje spoznávať a pozorovať všetko, čo sa týka pestovania rastlín. Deti si vyskúšajú aj prácu v záhrade.
Šikovné ručičky - tieto aktivity sú zamerané na jemnú motoriku rúk. Patria sem najmä činnosti výtvarné (kreslenie, maľovanie, lepenie, odtláčanie, modelovanie), ale i kuchárske.
Športovec - rozvoj koordinačných a kondičných schopností. Cieľom je získať kladný vzťah k pohybu a športu, ktorý významne ovplyvňuje zdravie človeka.
Hudobno - pohybové aktivity - spojenie hudby a pohybu je zamerané na rozvoj rytmiky a estetického vnímania.

Rozprávkovo - čítanie rozprávok a ich dramatizácia je zameraná na zväčšovanie slovnej zásoby, rozvoj reči a ranej gramotnosti.
 

Ďalej organizujeme:
Príležitostné návštevy lekárov / špecialistov – pediater, logopéd
Návštevy divadelných predstavení
Detské besiedky


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky