Jasličky u babičky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Adaptačný proces

Informácie
 

Adaptačný proces

Dieťa si potrebuje vzniknúť na nové prostredie, nových ľudí i odlišný režim, preto považujeme adaptačný proces za veľmi dôležitý. Adaptačný proces prebieha veľmi individuálne podľa potrieb dieťaťa v úzkej spolupráci s rodičom. Trvá 1—2 týždne v závislosti od veku a samostatnosti dieťaťa.

Na začiatku adaptačného procesu rodič robí svojmu dieťaťu spoločnosť (doprovod), snaží sa dieťa uviesť do spoločných aktivít s inými deťmi. Dieťa spoznáva prostredie. Personál (učiteľky) sa postupne zapájajú do aktivít s dieťaťom a získavajú si jeho dôveru. Postupne sa pobyt rodiča v zariadení skracuje a pobyt dieťaťa predlžuje.
Jednotlivé fázy adaptačného procesu by sme mohli zoradiť do nasledovných krokov (fáz):
1)  spolu s rodičom „ešte s maminou / tatinom"
2)  bez rodiča „viem, že sa za mnou vrátia“
3)  bez rodiča s jedením (desiatou) „už papám“
4)  bez rodiča s obedom „už obedujem“
5)  so spánkom „už aj spinkám“

Našim cieľom je, aby sa dieťa začlenilo do nového prostredia a kolektívu s čo najmenším psychickým zaťažením – bez stresu, strachu a slzičiek.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky